Terapia trudności
w czytaniu i pisaniu

 

Dysleksja rozwojowa - to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji, uwarunkowanymi nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego.

Co zrobić, by Twoje dziecko ładnie mówiło

 

Dziecko poznaje otaczający świat poprzez zmysły: oglądając, dotykając, słuchając, ale dopiero umiejętność mówienia pozwala mu wyrazić swoje spostrzeżenia, emocje i potrzeby. Rodzice bardzo często nie zdają sobie sprawy z faktu, jak skomplikowaną czynnością psychiczną jest mowa.

O mnie

Jestem absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyłam Psychologię, a  następnie Logopedię i Pedagogikę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi.

Od kilku lat pracuję jako logopeda i psycholog w wielu placówkach oświatowych. Prowadzę również prywatną praktykę. Pracuję z dziećmi i młodzieżą. Wspieram rozwój poznawczy, rozwój mowy, pomagam pokonywać trudności w nauce czytania i pisania.

W mojej pracy często spotykam się również z rodzicami, wspieram w trudnych wychowawczych dylematach, uczę jak rozwiązywać problemy z dziećmi.

 

Serdecznie zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych do skorzystania z mojej oferty.

 

Dodatkowe kwalifikacje i kursy:

 • „Alternatywne metody komunikacji w terapii logopedycznej.” Warsztaty zorganizowane przez firmę Surdus.
 • „Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania.” Warsztaty prowadzone przez prof. Jagodę Cieszyńską.
 • „Wykorzystanie teorii integracji sensorycznej w terapii zaburzeń mowy u dzieci.” Warsztaty zorganizowane przez firmę RATIO.
 • „Jak wspierać pracę lewej półkuli”. Szkolenie prowadzone przez dr Martę Korendo.
 • „Metoda SI we wspomaganiu rozwoju” – szkolenie prowadzone przez mgr Magdalenę Charbicką.
 • Członkostwo w Polskim Towarzystwie Logopedycznym.

Współpraca

Logopedia

Jeśli poniższe problemy obserwujesz u swojego dziecka:

 • mając 6-7 miesięcy nie gaworzy, nie odwraca się w kierunku głosu
 • mając 12 miesięcy nie kojarzy pierwszych słów  z osobą lub rzeczą, nie wykonuje prostych poleceń, nie mówi prostych słów ze zrozumieniem, np. mama, baba, tata
 • mając dwa lata nie nazywa przedmiotów
 • mając 3-4 lata i również jako starsze dziecko podczas mówienia wsuwa język między zęby
 • zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne (zamiast „buda” mówi „puta”)
 • zamienia inne głoski, lub ich nie wymawia
 • mówi tak, że trudno je zrozumieć

W gabinecie prowadzone są również ćwiczenia:

zgłoś się do mnie.

 

 

Profilaktyka i terapia zaburzeń mowy:

 

 • przygotowawcze do nauki pisania i czytania na wczesnym etapie edukacji
 • symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania metodą J. Cieszyńskiej.

606 728 981

luczak.s.logopedia@onet.pl

 

 • opóźniony rozwój mowy
 • seplenienie (sygmatyzm) - nieprawidłowa wymowa głosek ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż
 • kappacyzm - nieprawidłowa wymowa lub brak głoski k
 • gammacyzm - nieprawidłowa wymowa lub brak głoski g
 • rotacyzm - nieprawidłowa wymowa lub brak głoski r
 • zaburzenia mowy i komunikacji u dorosłych
 • mowa bezdźwięczna
 • terapia wad wymowy połączona z elementami treningu prawidłowego oddechu
 • wczesne wspomaganie rozwoju mowy u niemowląt i małych dzieci.

Psychologia

Serdecznie zapraszam wszystkich rodziców zaniepokojonych zachowaniem swoich dzieci oraz problemami w rozwoju poznawczym i emocjonalnym. Oferuję pomoc w następującym zakresie:

 • zaburzenia rozwoju
 • trudności wychowawcze
 • zaburzenia emocji i zachowania
 • nadpobudliwość
 • nieśmiałość
 • trudności w adaptacji w nowym środowisku przedszkolnym lub szkolnym
 • zaburzenia uwagi
 • trudności szkolne
 • dojrzałość szkolna
 • wspomaganie rozwoju małego dziecka

Terapia trudności w czytaniu i pisaniu

Dysleksja rozwojowa - to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji, uwarunkowanymi nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego.

 

Objawy dysleksji rozwojowej

 

 Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu ujawniają się dopiero w szkole, podczas gdy już w okresie przedszkolnym można zauważyć objawy, które cechują tzw. dzieci ryzyka dysleksji. Są to:

Wspieranie:

 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, wspierające zaburzone funkcje
 • opóźniony rozwój mowy
 • mała sprawność i koordynacja ruchów podczas zabaw ruchowych, samoobsługi, rysowania i pisania (brzydkie pismo)
 • wadliwa wymowa, trudności z wypowiadaniem złożonych słów, błędy gramatyczne
 • trudności z różnicowaniem głosek podobnych, trudności z analizą i syntezą głoskową
 • trudności z wykonywaniem układanek i odtwarzaniem wzorów graficznych
 • oburęczność oraz mylenie prawej i lewej ręki
 • trudności w czytaniu pomimo dobrej inteligencji
 • trudności z opanowaniem poprawnej pisowni: pismo zwierciadlane, mylenie liter podobnych pod względem kształtu (p-b-d-g).

Co zrobić, by Twoje dziecko ładnie mówiło

Dziecko poznaje otaczający świat poprzez zmysły: oglądając, dotykając, słuchając, ale dopiero umiejętność mówienia pozwala mu wyrazić swoje spostrzeżenia, emocje i potrzeby. Rodzice bardzo często nie zdają sobie sprawy z faktu, jak skomplikowaną czynnością psychiczną jest mowa. Umiejętność ta wydaję się naturalna, nie wymagająca wysiłku,  ale warto wiedzieć jak ułatwić dziecku naukę mówienia, jak inspirować do poszerzania słownictwa i budowania wypowiedzi.

Na co zwrócić uwagę, by mowa Twojego dziecka była wyraźna i zrozumiała dla otoczenia?

 • Rozwój mowy dziecka zależy od kontaktów słownych z innymi ludźmi. Aby zapewnić dziecku optymalne warunki do jej rozwoju sami musimy wypowiadać się poprawnie. Do dziecka mów powoli i wyraźnie. Nawet do małego dziecka warto mówić dużo, spokojnie i z intonacją. Ważne jest także by zwracać się bezpośrednio do niego.
 • Słuchaj wypowiedzi dziecka cierpliwie i z uwagą. Komentuj, pytaj o szczegóły, wyciągaj wnioski i przedstawiaj dziecku. W ten sposób poszerzasz jego słownictwo, zachęcasz do mówienia, rozwijasz umiejętność logicznego myślenia.
 • Nie zawstydzaj i nie karz dziecka za wadliwą wymowę. Większość wad wymowy można skorygować w gabinecie logopedycznym. Zajęcia mają formę zabawy, są dla dziecka atrakcyjne, a oprócz sprawności artykulacyjnej rozwijają także słuch fonematyczny, odpowiedzialny m.in. za rozróżnianie podobnych do siebie głosek.
 • Nie używaj spieszczeń – dziecinnego sposobu wypowiedzi. Dawaj dziecku dobry przykład i prawidłowe wzorce językowe.
 • Nie wymagaj zbyt wczesnego wymawiania poszczególnych głosek. Sprzyja to występowaniu deformacji    i tworzeniu trudnych do zlikwidowania nawyków artykulacyjnych. Jeśli uważasz, że twoje dziecko powinno już wymawiać określoną głoskę np. r, a głoska ta nie występuje – skonsultuj to z logopedą.
 • Opowiadaj i czytaj dziecku jak najwięcej. Mogą to być bajki, wierszyki, wyliczanki, rymowanki.
 • Oglądaj z dzieckiem obrazki: nazywaj przedmioty i opisuj sytuacje prostymi zdaniami. Motywuj dziecko do mówienia o tym co się dzieje na obrazku, wprowadzaj nowe słowa i wraz z dzieckiem używaj ich do opisu ilustracji.
 • Baw się z dzieckiem w naśladowanie odgłosów, min, ruchów ust, języka.
 • Staraj się nauczyć dziecko żuć i gryźć. Butelka i smoczek obniżają sprawność mięśni odpowiedzialnych za prawidłową artykulację. Picie mleka z butelki sprzyja rozwojowi próchnicy zębów i wad zgryzu.
 • Jeśli twoje dziecko ma często otwartą buzię i oddycha ustami zwróć się do lekarza pediatry. Przyczyną tego stanu może być obniżone napięcie mięśniowe, powiększony trzeci migdał bądź alergie.

Oferta dla szkół
i przedszkoli

 • diagnoza i terapia psychologiczna i logopedyczna
 • całoroczna opieka psychologiczna w przedszkolu / szkole
 • warsztaty psychologiczne dla dzieci
 • warsztaty kompetencji wychowawczych dla rodziców
 • wspieranie rozwoju mowy – zajęcia grupowe
 • indywidualna terapia logopedyczna

Kontakt

W Konstantynowie współpracuję z
NZOZ Remedium, ul. Jana Pawła II 46.

 

Na wizytę można również umówić się pod numerem:

606 728 981

 

Kontakt mailowy: luczak.s.logopedia@onet.pl

 

NIP: 727 - 123 – 74 – 91

Nr konta bankowego:

Sylwia Łuczak
95 – 070 Krzywiec
Ul. Łagodna 15
21 1050 1461 1000 0090 9238 1848

 

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

2014 © ProLogos • Sylwia Łuczak

projekt: indygo